Свържете се с нас:
0887 210092

  • Начало
  • Общи условия за ползване на интернет сайта

Общи условия за ползване на интернет сайта

1. Общи условия
*  Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Диана Нова Трейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Брезовско шосе 147, склад 35, вписано в търговския регистър с ЕИК 202390572 и Потребителите, ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.dianahomedеcor.com.
*  Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА.
*  “Диана Нова Трейд“ ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.
* Договорът за продажба от разстояние между “Диана Нова Трейд“ ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Диана Нова Трейд“ ЕООД.
*  Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.
*   Поръчки, направени след 15.00 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.

2. Отговорност
“Диана Нова Трейд“ ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “Диана Нова Трейд“ ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. “Диана Нова Трейд“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “Диана Нова Трейд“ ЕООД.

3. Регистрация
*  Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване на едро чрез електронния магазин.
*  Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.
*  Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име и парола на посочения от него електронен адрес.

4. Цени
*  Всички представени в Сайта цени са в български лева с включен ДДС.
*  “Диана Нова Трейд“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на покупката цена.
*  Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е в червено.
* В цената на изделието не е включен транспорт.

5. Плащане
Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез:
*  Наложен платеж – Потребителят заплаща дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката. 
*  Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:

"Диана Нова Трейд" ЕООД,
IBAN КОД: BG59UNCR70001523576456,
BIC КОД: UNCRBGSF,
Уникредит Булбанк АД

6. Доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки
*  Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.
*  Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на “Диана Нова Трейд“ ЕООД или на куриерски фирми "Спиди" АД или "Еконт" ЕООД.
*   При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
*   Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
*   При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
*  Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени със служител на “Диана Нова Трейд“ ЕООД, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка. 
*   При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

7. Връщане на стока
*  На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
*  Потребителят предварително писмено да информира “Диана Нова Трейд“ ЕООД, на следния имейл адрес: [email protected], че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.    
* Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
* Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
* Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “Диана Нова Трейд“ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
* В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “Диана Нова Трейд“ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.
*  Условията за връщане на стока описани в т. 7 важат за Потребители, закупили стоки на “Диана Нова Трейд“ ЕООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки от друг обект на “Диана Нова Трейд“ ЕООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.
 
8. Рекламации
* Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
*  “Диана Нова Трейд“ ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

*  При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 180, склад 43, за отдел Рекламации от електронен магазин.
*   При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.
*   Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “Диана Нова Трейд“ ЕООД не отговаря за тези недостатъци.
*   При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “Диана Нова Трейд“ ЕООД.
*   Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “Диана Нова Трейд“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
*   Ремламация може да не се уважи в случай на:
- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител. 
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация. 
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди. 
- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
*   След разопаковане на изделието се препоръчва Потребителят да изхвърли защитната опаковка на специално обособените за тази цел места, според вида на опаковката.
*   “Диана Нова Трейд“ ЕООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

9. Защита на личните данни   
*  Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
*   Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “Диана Нова Трейд“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на “Диана Нова Трейд“ ЕООД, съгласно Политиките за поверителност.
*  “Диана Нова Трейд“ ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).
*  “Диана Нова Трейд“ ЕООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от “Диана Нова Трейд“ ЕООД.
*  При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

10. Авторско право
Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “Диана Нова Трейд“ ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “Диана Нова Трейд“ ЕООД за това. 

11. Политика на “Диана Нова Трейд“ ЕООД за използването на „бисквитки“(cookies)
“Диана Нова Трейд“ ЕООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на “Диана Нова Трейд“ ЕООД използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.  
 
12. Други
*  “Диана Нова Трейд“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.
*   “Диана Нова Трейд“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
*    Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “Диана Нова Трейд“ ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “Диана Нова Трейд“ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.
*    За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. Пловдив.

Сравнение на продукти